Uprzejmie informujemy, że Pani Dyrektor Małgorzata Wagner otrzymała wyróżnienie od Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej za podjętą reorganizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz przystąpienie do realizacji programów „Aktywny samorząd”, „Aktywacja i integracja uchodźców”, „Smarter Cities Challenge” oraz „Wsparcie młodzieży”.

W związku z powyższym Pani Dyrektor zwraca się do wszystkich pracowników Ośrodka, którzy przyczynili się do wyróżnienia z serdecznym podziękowaniem za trud pracy, który został włożony w przygotowanie i przeprowadzenie ww. przedsięwzięć.

Pismo Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej

list

OGŁOSZENIA

Books!