WYNAGRODZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM ZASTĘPCZYM ZAWODOWYM I PROWADZĄCYM RODZINNE DOMY DZIECKA

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.500,00 zł miesięcznie brutto. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3.100,00 zł miesięcznie brutto
Powyższe wynagrodzenie zwiększa się w oparciu o uchwałę nr L/1253/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka".

Books!