Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zachęca rodziny wielodzietne, mieszkające w województwie łódzkim, do korzystania z  systemu ulg i zniżek jakie dajeWojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych. Liczba partnerów dołączających do programu sukcesywnie wzrasta, a wraz z tym powiększa się katalog oferowanych ulg i zniżek.

O wydanie Karty mogą się starać rodziny utrzymujące troje i więcej dzieci, do 18 lub 25 roku życia w przypadku gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych.  O Kartę mogą się ubiegać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Z danych RCPS wynika, że do 26 sierpnia tego roku 492 rodziny złożyły wnioski o wydanie prawie 2,6 tys. Kart. Najwięcej, bo aż 365 rodzin ma troje dzieci, ale są także wychowujące sześcioro i dziewięcioro dzieci. Wśród posiadaczy Kart jest 11 rodzin zastępczych oraz 2 Rodzinne Domy Dziecka.

Aby dostać Kartę trzeba wypełnić wniosek, dołączyć kserokopię dowodów osobistych rodziców lub potwierdzenie zameldowania na terenie województwa łódzkiego oraz aktów urodzenia dzieci. Dokumenty można wysłać pocztą i w taki sam sposób odebrać Karty – zostaną przesłane pod wskazany adres. Co ważne - Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych jest wydawana bezpłatnie na 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania Karty pod adresem www.rcps-lodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

OGŁOSZENIA

Books!