Trzecia edycja programu „Aktywny samorząd”

Prawie 500 osób bawiło się w pasażu Schillera podczas pikniku promującego trzecią edycję programu „Aktywny samorząd”. Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a finansowany przez PFRON. W dwóch poprzednich edycjach z skorzystało z niego ponad 770 osób niepełnosprawnych.

- Podziwiam wasz entuzjazm i zaangażowanie, pomagacie nam pomagać innym – mówił do zgromadzonych w pasażu Schillera Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi. – W program Aktywny samorząd jest zaangażowanych wiele osób, chciałbym szczególnie podziękować pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – za ich pracę, życzliwość i pomoc jaką oferują beneficjentom programu.

Władysław Skwarka, dyrektor łódzkiego oddziału PFRON, podkreślił, że przekazanie programu jednostkom samorządu terytorialnego sprawiło, że jest on bliżej osób potrzebujących wsparcia.

- W ten sposób pomoc dociera do najbardziej potrzebujących i jest skuteczna – dodał dyrektor Skwarka.

Program „Aktywny samorząd”  jest realizowany przez MOPS od 2012 roku. Dzięki funduszom z PFRON osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania na zakup m.in. wózków elektrycznych, nowoczesnych protez kończyn, komputera i specjalistycznego oprogramowania, a także skorzystać z dotacji na studia czy kurs i egzamin na prawo jazdy kategorii B. O pomoc w postaci dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu mogą się ubiegać także niepełnosprawni rodzice, którzy pracują. Maksymalna miesięczna wysokość dofinansowania to 200 zł.

W latach 2012 – 2013 z programu „Aktywny samorząd” skorzystało łącznie 773 osoby niepełnosprawne, łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 3,1 mln zł.

OGŁOSZENIA

Books!