Program 500+

Wypłatą świadczeń z programu 500+ zajmuje się w Łodzi Centrum Świadczeń Socjalnych
przy ul. Urzędniczej 45.

Wnioski niezbędne do uzyskania pomocy są dostępne w: Centrum Świadczeń Socjalnych
przy ul. Urzędniczej 45, Centrach Obsługi Mieszkańca
(byłe delegatury dzielnicowe), Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110, a także w  szkołach podstawowych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.lodz.pl/500plus albo telefonicznie
pod nr 042 638 59 69

OGŁOSZENIA

Books!