Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydent Miasta Łodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi został realizatorem kolejnego programu dla osób niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III” w zakresie aplikowania o dofinansowanie realizacji projektu w obszarach: B, C, D i F.
Szczegółowe informacje na temat Programu, procedur jego realizacji są dostępne na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl >>>
UWAGA!
Nabór wniosków i wystąpień w obszarach B, C, D, F trwa od 1 listopada 2017 roku do dnia 15 stycznia 2018 r.
Wnioski i wystąpienia należy składać do Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Kilińskiego 102/102A, pokój 211 (tel. 42 685-43-52)

OGŁOSZENIA

Books!