POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

987 - bezpłatna całodobowa infolinia działająca przy Wydziale Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
997 - bezpłatny policyjny numer telefonu czynny całą dobę
986 - bezpłatny numer telefonu do Straży Miejskiej czynny całą dobę

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI
ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź
tel: (42) 632 40 34 lub +48 (42) 632 40 69

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Tybury 16
tel.: (42) 640 70 07; (42) 640 70 15

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Grota-Roweckiego 30
tel.: (42) 677 15 50

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź ul. Będzińska 5
tel.: (42) 684 44 81;


Placówki dla osób bezdomnych:

Prowadzone na zlecenie Miasta Łodzi przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta:

 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17, zaplanowane na 170 miejsc (funkcjonuje całodobowo), nr tel. (42) 259-27-05
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Szczytowej 11, zaplanowane na 48 miejsc (funkcjonuje całodobowo), nr tel. (42) 679-31-35
 • Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Szczytowej 11, zaplanowane na 90 miejsc noclegowych (funkcjonuje w godz. 2000-800), nr tel. (42) 679-31-35
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet z Dziećmi przy ul. Kwietniowej 2/4, zaplanowane na 71 miejsc (funkcjonuje całodobowo), nr tel. (42) 683-38-00
 • Świetlica dla Osób Bezdomnych funkcjonująca przy al. Piłsudskiego 119, w miesiącach od 01 grudnia do 15 marca roku następnego, w godzinach 8.00-16.00.
 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Kobiet/wraz z Noclegownią przy ul. Gałczyńskiego 7 – zaplanowane na 62/20 miejsca (całodobowo), nr tel. (42) 647-03-33


Ponadto w ramach pomocy dla osób bezdomnych w okresie od 01 grudnia do 15 marca realizowany jest program osłonowy pn. „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”, kursujący w miejscach gromadzenia się osób bezdomnych, w godzinach 22:00 - 3:00. Autobus, w którym potrzebujący pomocy mogą ogrzać się, zjeść gorący posiłek, otrzymać leki, odzież.

Trasa Autobusu prowadzi: 
ze Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17 godzina 21:30, przez Dworzec Łódź-Kaliska, (przy al. Unii) następnie Dworzec Łódź-Żabieniec (parking  w pobliżu dworca), Stary Rynek przy ul. Podrzecznej, plac Barlickiego przy ul.  Małej i dalej Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Szczytowej, Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17.  
>>> mapaOd 1 grudnia działa także Świetlica dla Osób Bezdomnych przy al. Piłsudskiego 119, która jest otwarta codziennie w godz. 8 - 16.

Jednocześnie informujemy, że w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi projektu systemowego PO KL 7.1.1 pn.”Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” zostali zatrudnieni Streetworkerzy, którzy w centrum Łodzi:

 • motywują i wspierają osoby bezdomne do wyjścia z bezdomności oraz wspomagają ww. osoby w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej,
 • prowadzą ewidencje zgłoszeń o pomoc,
 • współpracują z pracownikami socjalnymi z Wydziałów Pracy Środowiskowej w zakresie wdrożenia programu wychodzenia z bezdomności,
 • współpracują ze Strażą Miejską oraz policją w prowadzeniu wspólnych działań monitorujących,
 • współpracują ze służbą zdrowia,
 • prowadzą nieformalne grupy wsparcia,
 • kierują na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego osób bezdomnych zainteresowanych wsparciem w postaci świadczeń pomocy społecznej.

Numery telefonów do streetworkerów:

Ania : 798 984 081
Beata: 798 983 672
Antek: 798 983 848
Krzysiek: 798 983 470
Paweł: 798 984 365
Piotrek: 798 984 344


Books!