Nowy dom dla podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta

Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, uroczyście poświęcił nowy dom stałego pobytu dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta. Dom wybudowano przy ul. Helenówek, gdzie Fundacja od lat prowadzi schronisko dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Inwestycja została sfinansowana z funduszy przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i oraz województwo łódzkie, a także dzięki hojności darczyńców z kraju oraz USA i Kanady.

W uroczystości otwarcia domu brało udział wielu znamienitych gości m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, współzałożyciel i prezes Fundacji im. Brata Alberta, Przemysław Staniszewski, prezydent Zgierza, Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Władysław Skwarka, dyrektor łódzkiego oddziału PFRON oraz Elżbieta Jaszczak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.  

W nowym budynku schronienie znajdzie 9 chłopców dotkniętych niepełnosprawnością. Przy ul. Helenówek będą mieli zapewnione nie tylko mieszkanie, opiekę, rehabilitację w postaci różnego rodzaju zajęć, ale przede wszystkim troskliwą opiekę i prawdziwie rodzinną atmosferę. Teraz łącznie z domem w Chorzeszowie w gminie Wodzierady Fundacja będzie się opiekować 35 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Otwarcie nowego domu było także okazją do wręczenia specjalnych podziękowań, które Fundacja im. Brata Alberta adresowała do wszystkich ludzi dobrej woli, na różne sposoby wspierających jej działalność. W gronie wyróżnionych znalazła się także Elżbieta Jaszczak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, która pamiątkowy dyplom wraz z upominkiem wykonanym przez podopiecznych Fundacji odebrała z rąk ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Fot. Anna Bujnowicz i Stanisław Szafrański

OGŁOSZENIA

Books!