Mieszkania czekają, dzieci także…
    
Jeżeli masz otwarte serce i chcesz stworzyć szczęśliwy dom dla dzieci, które zostały pozbawione opieki własnych rodziców, a jedyną przeszkodą jest brak odpowiednich warunków mieszkaniowych, to nowy program stworzony przez miasto Łódź jest właśnie do Ciebie.

Nowa inicjatywa polega na przekazywaniu w użytkowanie osobom, które mieszkają w lokalu komunalnym i chcą podjąć się trudu sprawowania rodzicielstwa zastępczego, mieszkań w wyremontowanych kamienicach miejskich na czas sprawowania pieczy zastępczej.

Na kandydatów chcących stworzyć dzieciom rodzinę zastępczą czeka 3 – pokojowe
mieszkanie przy ul. Legionów 15 o powierzchni 72 m2. Rodziny zastępcze już funkcjonujące, które chciałyby objąć opieką większą liczbę dzieci i przekształcić się w rodzinny dom dziecka, mogą ubiegać się o 4 – pokojowe mieszkanie przy ul. Piotrkowskiej 3 w Pasażu Róży o powierzchni 90 m2.

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149. Więcej informacji udzieli Ludmiła Łysio w pokoju nr 2.


OGŁOSZENIA

Books!