Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Ponad 155 tys. zł dofinansowania otrzymał łódzki samorząd z programu  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Senior-WIGOR”. Dzięki temu Dom Dziennego Pobytu przy ul. Senatorskiej, w którym codziennie spotyka się 57 seniorów, zostanie przekształcony w Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Dom po modernizacji zostanie otwarty w grudniu.

- To bardzo dobra wiadomość dla seniorów korzystających z zajęć w tej placówce. Dzięki dofinansowaniu poprawi się standard Domu, a także wzbogaci oferta zajęć – mówi Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi.

Remont Domu przy ul. Senatorskiej rozpocznie się we wrześniu. Przed wejściem zostanie wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz będzie m.in. doposażona i zmodernizowana kuchnia, toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, wymieniona podłoga, powstaną też specjalne sale: do ćwiczeń rehabilitacyjno-ruchowych oraz komputerowa. Dodatkowo dzięki zaangażowaniu Rady Osiedla zostanie uporządkowany ogród okalający Dom. Planowane jest wytyczenie alejek spacerowych, nowych rabatek oraz ustawienie ławeczek.  

- To bardzo ładne i malownicze miejsce, jestem przekonana, że po remoncie naszym seniorom będzie tutaj jeszcze przyjemniej – mówi Małgorzata Wagner, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dyrektor Wagner dodała, że Łódź nie poprzestanie na tej jednej inwestycji. W 2016 roku w kolejnym konkursie MPiPS gmina złoży wniosek o dofinansowanie modernizacji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Borowej.
- A w 2017 roku będziemy się ubiegać o środki na uruchomienie nowych placówek na osiedlu Dąbrowa i Retkinia – dodała Małgorzata Wagner.

Program Senior-WIGOR obejmuje lata 2015 – 2020 i jest adresowany do samorządów z niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych adresowanych do osób 60+. W ramach programu gminy mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie utworzenia Domu Dziennego lub modernizację istniejącej już placówki. MPiPS dofinansowuje 80 procent wartości zadania, pozostałą części płaci samorząd. Dodatkowo gmina może się ubiegać także o dofinansowanie utrzymania Domu. Na program w latach 2015 – 2020 przeznaczone jest 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r.

OGŁOSZENIA

Books!