WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 4 MARCA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014


W PRZYPADKU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW NAUKI NA POZIOMIE WYŻSZYM WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ, W TERMINACH:

  • do dnia 30 marca,
  • do dnia 30 września.

 

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych
i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.


Program w roku 2014 obejmuje następujące obszary wsparcia:  [zobacz tabelę obszarów >>>]

KRYTERIA PRZYZNAWANIA W 2014 ROKU OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ MOPS W ŁODZI >>>


Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu - Aktywny Samorząd  w 2014 roku” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl

 

.doc .pdf
1_wniosek dla osoby niepełnosprawnej - pełnoletniej [ pobierz ] [ pobierz ]
2_wniosek dla osoby niepełnosprawnej - podopieczny    
[ pobierz ] [ pobierz ]
3_wkladka obszar A Zadanie nr 1 [ pobierz ] [ pobierz ]
4_wkladka obszar A Zadanie nr 2 [ pobierz ] [ pobierz ]
5_wkladka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2 [ pobierz ] [ pobierz ]
6_wkladka obszar C Zadanie nr 1 [ pobierz ] [ pobierz ]
7_wkladka obszar C Zadanie nr 2
[ pobierz ] [ pobierz ]
8_wkladka obszar C Zadanie nr 3
[ pobierz ] [ pobierz ]
9_wkladka obszar C Zadanie nr 4
[ pobierz ] [ pobierz ]
9a_wkladka obszar D [ pobierz ] [ pobierz ]
9b_wkladka Moduł_II [ pobierz ] [ pobierz ]
9c_załącznik 2a do wniosku zas.lekar B_1_C_1_3_4 [ pobierz ] [ pobierz ]
9d_załącznik 2b do wniosku zas.lekar B_1 [ pobierz ] [ pobierz ]
9e_załącznik 4 do wniosku moduł II zas.uczelnia [ pobierz ] [ pobierz ]
Oświadczenie o dochodach [ pobierz ] [ pobierz ]
4d_załącznik 3 do wniosku Oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Realizatora programu oraz PFRON
[ pobierz ] [ pobierz ]

 

Pomocy (stopień

niepełnosprawności)
Books!