WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w roku 2017 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

MODUŁ I – od 03.04.2017 r. do 30.08.2017 r.
MODUŁ II – od 07.02.2017 r. do 30.03.2017 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)
od 01.09.2017 do 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)


Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania
przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych  i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.


Program w roku 2017 obejmuje następujące obszary wsparcia:  [zobacz tabelę obszarów >>>]

KRYTERIA PRZYZNAWANIA W 2017 ROKU OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI
[ pobierz kryteria >>> ]

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu - Aktywny samorząd  w 2017 roku” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl

.doc .pdf
1_wniosek dla osoby niepełnosprawnej - pełnoletniej [ pobierz ] [ pobierz ]
2_wniosek dla osoby niepełnosprawnej - podopieczny    
[ pobierz ] [ pobierz ]
3_wkładka obszar A Zadanie nr 1 [ pobierz ] [ pobierz ]
4_wkładka obszar A Zadanie nr 2 [ pobierz ] [ pobierz ]
5_wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2 [ pobierz ] [ pobierz ]
6_wkładka obszar C Zadanie nr 1 [ pobierz ] [ pobierz ]
7_wkładka obszar C Zadanie nr 2
[ pobierz ] [ pobierz ]
8_wkładka obszar C Zadanie nr 3
[ pobierz ] [ pobierz ]
9_wkładka obszar C Zadanie nr 4
[ pobierz ] [ pobierz ]
9a_władka obszar D [ pobierz ] [ pobierz ]
9b_wkładka Moduł_II [ pobierz ] [ pobierz ]
9c_załącznik 2a do wniosku zas.lekar B_1_C_1_3_4 [ pobierz ] [ pobierz ]
9d_załącznik 2b do wniosku zas.lekar B_1 [ pobierz ] [ pobierz ]
9e_załącznik 4 do wniosku moduł II zas.uczelnia [ pobierz ] [ pobierz ]
Oświadczenie o dochodach [ pobierz ] [ pobierz ]
4d_załącznik 3 do wniosku Oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Realizatora programu oraz PFRON
[ pobierz ]

 

Pomocy (stopień

niepełnosprawności)
Books!