Zadania i status prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi:

Zestaw uchwał zmieniających
1.  XVII/0296/99 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [zobacz]
2.  LII/1119/01 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [zobacz]
3.  LXXV/1776/02 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [zobacz]
4.  LXX/0634/94 zmiany uchwały w sprawie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej[zobacz]
5.  VIII/0102/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [zobacz]
6.  XLVI/0831/05 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [zobacz]
7.  XIV/0229/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [zobacz]
8.  XVIII/0361/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [zobacz]
9.  XXXII/0628/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [zobacz] 
10.  XXIX/525/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi [zobacz] 
11.
 V/76/15 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi [zobacz]

 

 

Books!